Osrodek Zaczarowane Wzgórze 

REGULAMIN STAJNI ZACZAROWANE WZGÓRZE W CZASIE PANDEMII


REGULAMIN STAJNI ZACZAROWANE WZGÓRZE NA CZAS PANDEMII

 

 1. Osoby mające jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne proszone są o zaniechanie swej wizyty i telefoniczne odwołanie uczestnictwa w zajęciach.
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób goszczących w obiekcie .
 3. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach - rozmawiamy  zachowując  2 metry odległości od siebie.
 4. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie ze środków dezynfekcji rąk, obowiązkowo po wejściu  na obiekt.
 5. Jazdy odbywają się z 15 minutowym odstępem czasowym i zachowaniem  odpowiednich odległości  między jeźdźcami. Prosimy o PUNKTUALNŚĆ! W przypadku nie odwołania jazdy, co najmniej do godz. 20:00 dnia poprzedniego (prosimy o sms na numer 723267590, jazdy będą odpisywane z karnetu!)
 6. Jeźdźcy mogą korzystać wyłącznie z toalet - nie mają możliwości korzystania z szatni, sali jadalnej, siodlarni i węzła sanitarnego (z wyłączeniem dzierżawców  i właścicieli koni).
 7. Sprzęt jeździecki wydaje jeźdźcom trener ew. jest on uprzednio przygotowany we wskazanym miejscu.
 8. Na ujeżdżalni może w czasie jazdy przebywać nie więcej niż 6 osób i jeden trener –powyższe nie dotyczy obsługi.
 9. W trakcie jazdy konnej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez jeźdźców i  
 10. Urządzenia i sprzęt jeździecki po każdym użyciu należy dokładnie zdezynfekować.
 11. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych z wyłączeniem boiska i łąki obok wiaty.
 12. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu mogą zostać poproszone przez trenera/ obsługę stajni o opuszczenie obiektu.


Powrót